Kernwaarden

Onze kernwaarden fungeren als ethisch kompas.
Ze vormen de kern van hoe wij met elkaar omgaan en vormen de basis voor alles wat we doen.

 

Lef

Lef staat gelijk aan dingen doen die niet mogelijk leken en grenzen verleggen. Eigen grenzen en die van anderen. Wij vragen aan mensen om net een stap extra te doen en dagen hen uit hun talent ten volle te benutten om zichzelf te ontwikkelen. We durven te reflecteren en elkaar feedback te geven. We leren met en van elkaar.

 

Flexibel

Wij zien kansen en doen er ook wat mee. Wij durven verder te kijken dan wat voor de hand ligt. Wij houden daarbij de realiteit in het oog.

Aansluiten

Iedereen voelt zich welkom bij ons. Aansluiten betekent oprecht geïnteresseerd zijn in mensen. Wij hebben aandacht voor een ieder die het beste uit zichzelf wil halen. Met aansluiten bedoelen wij ook dat wij openstaan voor de leefwereld van een ander. Wij zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Door onze open houding staan wij dichtbij onze jongeren.

 

Samenwerken

Wij werken samen op een respectvolle, informele en vlotte manier. In een sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en een afspraak ook écht een afspraak is, ontstaan impactvolle contacten. Samen dragen wij een gedeelde verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen.