Methodiek

Wat is NLP?

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leren en toepassen, gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? 

Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen.

De basis van de methodiek werd gelegd in de jaren zeventig door de wetenschappers John Grinder (taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige). Zij bestudeerden mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden en gingen onderzoeken hoe zij dat deden. Vervolgens maakten zij modellen en technieken die iedereen kan leren.

De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren:

  • Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
  • Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?

Voor het eerst in de geschiedenis werd er toen heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

Communicatiemodel

Het communicatie model maakt inzichtelijk hoe we informatie verwerken, hoe ons gedrag gestuurd wordt en is een belangrijk onderwerp binnen NLP. De methode wordt op een heldere en eenvoudige manier aan je overgedragen. Het is praktisch, werkt verhelderend en activerend.

Wat zeggen jongeren die aan het programma hebben deelgenomen?

De eind-evaluatie gesprekken met de jongeren, die hebben deelgenomen aan het programma, geven weer dat zij een verandering ervaren op gebieden als zelfvertrouwen, communicatie, zelfsturing, contact met volwassenen, contact met leeftijdgenoten, grenzen stellen en verbetering van school resultaten.