OVER STUDENTS MOVING FORWARD

Missie

Students Moving Forward streeft naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiële middelen.

Visie

SMF richt zich op drie pijlers:

Zelfbewust zijn

Het ontdekken van onbewuste patronen en weten wat hiervan het effect is in dagelijkse situaties en het persoonlijk leven. Het vergroten van het zelfbewustzijn biedt ruimte voor het maken van nieuwe werkzame keuzes of het bekrachtigen van het vertrouwen in jezelf.

Weerbaarheid

Het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden en het oefenen met oplossingsgerichte methoden, vergroot de weerbaarheid van de doelgroep. Zij leren hun mogelijkheden kennen en gebruiken. Wij geloven dat hiermee vaardigheden worden ontwikkeld die essentieel zijn voor het bevorderen van het opleidingsniveau, de beroepsvaardigheid, de sociaal-economische status en uiteindelijk de hoogte van het inkomen.

Netwerken

Het onderling verbinden van studenten en jonge professionals, die ervaren dat zij op elkaar kunnen vertrouwen, met als doel een gevarieerd vangnet te creëren. Voorgaande geldt ook voor het in contact brengen met professionals uit het netwerk van SMF.

Doelgroep

Wij richten ons op jonge mensen met (of uit een gezin met) een minimuminkomen of met een laag inkomen. De doelgroep van SMF bestaat uit personen:

  • van 15 tot en met 24 jaar.
  • die een vraagstuk hebben aan ondersteuning op het gebied van weerbaarheid en zelfbewustzijn.
  • met een inkomen op of onder de armoedegrens;
  • met een gering netwerk;
  • die behoefte hebben aan mentoring;

Oprichters

Vanuit een persoonlijke overtuiging dat de achtergrond van een jongere, het opleidingsniveau van ouders of de financiële middelen van het gezin geen belemmering mogen vormen voor jongeren om zich te ontplooien tot een evenwichtige volwassene, heb ik in 2009 Stichting Students Moving Forward opgericht. Samen met mijn zus geef ik vanaf de begin fase van de stichting vorm aan het schrijven van de projectplannen tot het werven van donaties.
Dankbaar ben ik dat er bedrijven, stichtingen en personen zijn die ons door de jaren heen praktisch of financieel ondersteunt hebben.

Mijn hart gaat sneller kloppen als het gaat om de draagkracht of het toekomstperspectief van een jongere. Voldoening haal ik uit het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de draagkracht van een jongere en stapsgewijs vooruitgang kan realiseren in hun ontwikkeling. De afgelopen jaren is het vanaf de vierdaagse training genieten van de groei die wij bij de jongeren waarnemen en de succesverhalen die zij met ons delen.

In mijn functie als Ambulant hulpverlener binnen de jeugd hulpverlening heb ik acht jaar ruime ervaring opgedaan in het werken met kwetsbare jongeren en gezinnen. In 2018 besloot ik na een kritische zelfreflectie, mijn ontslag in te dienen en voor mijn passie te gaan. Mijn passie kan ik binnen de stichting en het bedrijf Grace Academie uitstekend een platform bieden.

Bestuur

Het bestuur van Students Moving Forward bewaakt de koers en strategie van de stichting en houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten. Het bestuur bestaat uit:

Tetske van Ossewaarde

Tetske van Ossewaarde

Voorzitter / Learning & Development Manager and Specialist

Rohany Amat

Rohany Amat

Secretaris / COO - WePayPeople NV

Alberto Boerleider

Alberto Boerleider

Penningmeester / ondernemer