VOOR BEDRIJVEN

Met uw steun aan Students Moving Forward, financieel of in natura, maakt u impact op jongerenlevens. Wij investeren in de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Wij helpen hen persoonlijke doelen te realiseren, het zelf inzicht te vergroten, de weerbaarheid vergroten en het netwerk uit te breiden. Wij komen graag in gesprek met bedrijven en ondernemers. Met plezier denken we met u mee over een partnerschap op maat.

Uw steun!

Onze ambitie is groter dan onze middelen. Help ons om vanuit uw MVO-doelstellingen meer jongeren te bereiken. 

U kunt ons op talloze manieren steunen. Met de steun van fondsen en donateurs hebben we al heel veel bereikt. Maar er zijn nog vele jongeren die kunnen baat hebben wij het hervinden van het geloof in zichzelf en richting kunnen gebruiken bij het realiseren van doelen.  

Meer weten?
We komen graag bij u langs, dan bespreken we de mogelijkheden. Kortlopend, of voor een langere periode. Financieel of met mankracht, uw steun draagt bij aan de verdere groei van Students Moving Forward en de jongeren. U helpt jongeren aan betere kansen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt.

Meer informatie of een afspraak maken? Dat kan! Mail of bel ons gerust, Rachel Snip via info@smff.nl. Of bel naar 0612289962.