Skip to content

Belangrijke documenten

Students Moving Forward is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Om de kwaliteit van haar dienstverlening te borgen gelden de volgende protocollen: “Gedragsregels voor Jongerencoaches”, “De Regeling Ongewenste Omgangsvormen” en “de Klachtenprocedure”. Hier kunt u de Klachtenprocedure, de ANBI-vereisten en onze jaarverslagen downloaden.

Students Moving Forward beschikt over de ANBI-status. 

Algemene voorwaarden
Download
ANBI Vereisten
Download
Privacyreglement​
Download
Jaarverslagen
Download
Klachtenreglement
Download
error: Content is protected !!