Jongerencoach Sitsofe vertelt

Sitsofe (22) derde jaar student Rechten in Leiden, besloot vorig om een brugklasser te coachen. Bijna 4 jaar is zij actief als tutor op het Weekend College in Amsterdam Zuidoost. Altijd betrokken met de locale gemeente. Ze houdt van podcasts luisteren, dingen organiseren en bakken. Wanneer mensen ergens gepassioneerd over praten trekt dat haar aandacht. Op dit moment luistert ze naar een podcast over financiën “Goed met geld”. Sitsofe is leergierig en is hongerig naar meer kennis. Deze opgedane kennis wilt ze dan ook zoveel mogelijk delen met anderen.

Sitsofe coacht op dit moment twee intelligente meiden van 13 jaar, met grote ambities. De ene is heel mondig en de ander  is wat meer ingetogen. Beide meiden zijn eerstejaars middelbare scholieren. Gedurende het coachingstraject ziet Sitsofe de meiden steeds meer uit hun schulp kruipen.

Op de vraag of er gelijk een klik was tussen Sitsofe en de meiden antwoord Sitsofe dat zij met beide meiden direct een klik had. Dit kwam voornamelijk door gemeenschappelijke interesses. Bij de een klikte het omdat zij beiden een interesse hebben in natural hair. Bij de ander klikte het omdat zij beiden erg creatief zijn. Dansen en muziek luisteren zijn gedeelde interesses. Gedurende het coachingstraject heeft Sitsofe gemerkt dat zowel zijzelf als de meiden opener zijn naar elkaar toe. Langzaam werd hun band sterker.

In de beginfase van het coachingstraject probeerde Sitsofe zoveel mogelijk kennis te maken met de meiden door het zoeken naar raakvlakken in elkaars interesses. Vervolgens is Sitsofe samen met de meiden gaan kijken naar henzelf als persoon en de verschillen die ze hebben. Samen hebben zij beoordeeld wat zij van deze verschillen vinden. Na drie a vier gesprekken merkte Sitsofe dat één coachee zich steeds meer op haar gemak voelde en daardoor steeds opener werd. Dit was voor Sitsofe een teken dat zij op de goede weg zat en een band aan het opbouwen was met de coachee. Met de andere coachee is zij nog steeds aan het werk om langzaam naar elkaar toe te groeien. De ene persoon heeft hier langer voor nodig dan de ander. Voor Sitsofe was het belangrijk om direct in de beginfase van het coachingstraject de verwachtingen van de coachees te managen. Hierdoor heeft zij tijdens de eerste meeting gevraagd wat de coachees van haar verwachten als coach en welke doelen zij willen bereiken. Tijdens dit gesprek hebben zij samen gekeken of zij elkaar in de verwachtingen kunnen vinden.

De coachees hebben een planning voor school. Tijdens het coachingstraject houdt Sitsofe deze planning aan. Als coach helpt Sitsofe de leerlingen de tools te herinneren en toe te passen die zij tijdens de zomercursus hebben geleerd. Wanneer de leerlingen bijvoorbeeld plannen om donderdag huiswerk te maken, maar Sitsofe ziet dat ze dan bijv. muziekles hebben, geeft ze dat aan. Als de leerlingen bijv. vragen naar meer hulp over plannen dan stelt Sitsofe hen eerst een wedervraag. Doordat Sitsofe eerst aan de leerlingen vraagt wat zij nog weten van life skills en hen eerst zelf laat nadenken hoe zij hetgeen waar zij tegen aanlopen het beste kunnen oppakken, laat zij de leerlingen eerst zelf nadenken. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen, ook op de momenten dat hun coach niet aanwezig is, leren om oplossingsgericht te denken.

De tools die Sitsofe inzet als coach heeft zij allereerst opgedaan door haar ervaring als tutor. Daarnaast heeft zij als coach trainingen gevolgd. Alle coaches worden ondersteund door Students Moving Forward. Ook verzorgt Students Moving Forward alle trainingen. Deze trainingen vinden regelmatig plaats en worden door alle coaches gevolgd. Tijdens de eerste training stond het thema veiligheid centraal. Verder hebben de coaches maandelijks een intervisie waarin bepaalde casussen worden besproken.

Sitsofe geeft aan dat zij tot nu toe van het coachingstraject heeft geleerd om relaties op te bouwen en te onderhouden. Zij heeft wat meer bouwstenen gekregen om de verschillende relaties die zij heeft met niet alleen de coachees maar ook met de andere coaches te onderhouden en te onderbouwen. Sinds het coachingstraject is Sitsofe zich meer bewust van de manier waarop zij communiceert. Zij durft nu meer door te vragen en luistert actief. Tijdens een conversatie focust zij zich alleen op de persoon tegenover haar en het verhaal dat hij/zij vertelt. Hierdoor kan zij de juiste vragen stellen. Op persoonlijk vlak heeft dit coachingstraject Sitsofe geleerd dat het oké is om te groeien. Sitsofe geeft aan dat zij vaak de urge heeft om alles perfect te doen en ziet nu meer in dat niet alles in één keer goed hoeft te gaan. Het is oké om hulp te vragen.

Ten slotte gaf Sitsofe op de vraag waarom meer mensen zich zouden moeten inzetten om iemand te coachen het volgende antwoord:  “Het draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van je coachee, maar ook aan die van jezelf. Je sterke en minder sterke punten worden belicht. Ik wil anderen meegeven om zich vooral aan te melden. Je hoeft niet bang te zijn dat je de ervaring niet hebt, of dat je een “lastig” kind krijgt. Stel je open voor het proces. Het hoeft niet perfect. Focus je op de kleine stappen die je hebt gezet.”

Dit interview werd afgenomen door Chanesta, Act of Change 2017 

Blijf op de hoogte van aankomende events en ontvang onze gratis brochure!

Blijf op de hoogte van aankomende events en ontvang onze gratis brochure!