Skip to content

Over ons

Je doet het zelf en je hoeft het niet alleen …​

Rachel en Eurdice, de programmamanagers en oprichters van Students Moving Forward, zijn opgegroeid in Amsterdam Zuidoost en herkennen zichzelf nog iedere dag in de jongeren die er wonen.

Al meer dan 10 jaar zetten zij zich in om die jongeren de kansen te geven die zij in hun jeugd zelf hebben gemist. Door middel van de trainings- & coachingsprogramma’s laten zij studenten en young professionals ervaren dat er methoden  zijn die kunnen helpen om het gevoel van controle over het leven te ervaren en om het beste uit jezelf te halen.

Students Moving Forward is succesvol dankzij de waardevolle inzet van vrijwilligers en betrokken professionals. Zij investeren vrije tijd, aandacht en delen hun persoonlijk verhaal, en geven zo iets waardevol aan de studenten en young professionals.

Ons aanbod

– Ontwikkelen en verzorgen trainingen op maat. 
– Coaching individueel en via supervisie. 
– Ontwikkelen en coördineren van projecten voor- en door studenten en young professionals.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. 
De stichting is opgericht in 2009. 

Onze keuzes​

De kaders van onze keuzes.

Missie
Students Moving Forward streeft naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiële middelen.

Visie
Students Moving Forward wil een baken zijn voor jongeren, waardoor zij kunnen groeien, hun potentieel leren benutten om zich een plek te kunnen verwerven in de maatschappij. 

Kernwaarden
De missie en visie hebben we vertaald in de volgende kernwaarden: de basisprincipes voor alles wat we doen. * Lef: doen wat tot nu niet mogelijk leek en grenzen verleggen. * Flexibiliteit: verder durven kijken dan wat er voor de hand ligt. * Aansluiten: iedereen is welkom, oprechte interesse in de ander geeft solidariteit en realiseert samenwerking. * Samenwerken: wij doen samen, hebben een positieve intentie, iedereen voelt zich geaccepteerd en gehoord.

Tetske van Ossewaarde

Voorzitter

Rohany Amat

Secretaris

Alberto Boerleider

Penningmeester

Rachel Snip

Oprichter & Trainer

Louise Busker

Trainer

Eurdice Snip

Oprichter & Trainer

Herman Cornet

Trainer

Mike Stuart

Support backoffice

Partners zijn van onschatbare waarde voor Students Moving Forward. Onze partners ondersteunen ons niet alleen financieel, zij leveren ook inhoudelijke kennis en kunde voor onze programma’s.

Na het verzorgen van een masterclass werd mij eens te meer duidelijk hoe urgent en waardevol het werk is dat Students Moving Forward doet. De manier waarop de focus gelegd wordt op persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen naast school is essentieel en hiermee vullen ze een heel belangrijke taak in die mijns inziens ontzettend belangrijk is in onze huidige maatschappij!

Willem Philipsen

Composer | Music Lover | Public speaker |Ambassadeur Hersenstichting

error: Content is protected !!