Over ons

Training & coaching voor studenten en young professionals die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en buiten hun comfortzone durven te stappen om dit te bereiken. Dé plek waar jouw groei & doelen centraal staan.

SMF is een organisatie die zich in de afgelopen 10 jaar heeft gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een ondersteuningsvraag uit wijken met een sociaal maatschappelijke problematiek. Dankzij de opgebouwde expertise, haar netwerk en kennis is SMF in staat een antwoord te bieden op de vraagstukken van opdrachtgevers. Vraagstukken in relatie tot schooluitval van kinderen en jongeren, vraagstukken in relatie tot het socialiseren van jongeren met een etnische achtergrond ten behoeve van een succesvolle (school)carrière.

Het waarom van SMF

Rachel en Eurdice, de programmamanagers en oprichters van Students Moving Forward (SMF), zijn opgegroeid in Amsterdam Zuidoost en herkennen zichzelf nog iedere dag in de jongeren die er wonen: “Onze ambitie is om die jongeren én jongeren uit vergelijkbare wijken in het land de kansen te geven die wij zelf hebben gemist toen wij opgroeiden”.

Het gemis van ondersteuning

“Wij zijn opgegroeid met een alleenstaande moeder en we hebben van huis uit meegekregen dat we ons best moesten doen, hard moesten werken, presteren, diploma’s halen, het hoogste in de maatschappij moesten proberen te bereiken. En dat hebben we gedaan”; Rachel en Eurdice hebben gemerkt dat je op latere leeftijd kan vastlopen door een tekort aan zelfkennis, zelfvertrouwen en draagkracht dat door het gebrek aan hulp is ontstaan. Daarom ondersteunen zij jongeren om zichzelf te ontplooien tot weerbare volwassenen.

Onze visie: “Wij streven naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een veerkrachtige, zelfverzekerde en assertieve volwassene, ongeacht achtergrond, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële middelen.”

Maak kennis met enkele leden van het team

Rachel Snip

Oprichter en Trainer

Eurdice Snip

Oprichter en Trainer

Rohany Amat

Voorzitter

Samantha Gooding

Secretaris

Pieter Riley

Penningmeester

Cheronda Denny

Support Backoffice

Louise Busker

Trainer

Herman Cornet

Trainer

Wat doet SMF?

Onze organisatie richt zich op het op een positieve wijze stimuleren van “vergeten” talenten in wijken met een sociale, financiële of culturele achterstand. Alles wat wij doen staat in het licht van het vergroten van de eigen weerbaarheid. De ervaring leert dat het realiseren van dit doel maatschappelijke participatie bij onze doelgroep stimuleert. Maatschappelijke participatie in de zin van het deelnemen aan de arbeidsmarkt, het volgen/afronden van een studie, verwezenlijken van ambities gericht op ondernemerschap en goed burgerschap in de vorm van vrijwilligerswerk.

Wie is SMF?

Onze missie: Students Moving Forward wil een baken zijn voor jongeren, opdat zij kunnen groeien en hun potentieel leren benutten om zich een plek te kunnen verwerven in de maatschappij. 

SMF ontwikkelt programma’s en ondersteunt opdrachtgevers om de weerbaarheid van jongeren te versterken. Hiermee zorgen wij op korte termijn voor een veilige leeromgeving en een ondernemende houding – en op lange termijn voor gelukkigere en weerbare mensen.

De missie en visie van Students Moving Forward steunt op 4 kernwaarden:

Onze partners