Act of Change 2020 start op 29 april

Inschrijven kan nu!

Over ons

Kick-off Act of Change (internet)-95 © Les Adu 2019

Students Moving Forward

Volwaardig meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Jongeren met een sociale, financiële of culturele achterstand groeien vaak op in een omgeving waarbij het netwerk en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling beperkt zijn of ontbreken. Voortijdig schoolverlaten en werkloosheid komen in deze omgeving bovengemiddeld voor, met als resultaat dat het vertrouwen in hun eigen kunnen minimaal is.

Student Moving Forward (SMF) werkt met haar kandidaten aan bewustwording van gedragspatronen en het aanleren van soft skills. Deze bieden de handvatten die jongeren nodig hebben om vanuit zelfvertrouwen doelen in werk, studie en privé te ontdekken én te behalen. Zo brengen wij hen een stap dichter bij zichzelf en een stap verder in de participatie in de (werk)maatschappij.

Door middel van training en coaching helpen wij jongeren om tot gedragsverandering te komen. Wij bieden een unieke, samenhangende, gebalanceerde en kwalitatieve combinatie van trainingen ten behoeve van competentieontwikkeling en de kandidaten leren neuro linguïstisch programmeren. Ons doel is de kandidaten bewust te maken van de noodzaak van de 21st century skills en hoe zij daaraan kunnen werken. Vertrouwen en creëren samen zijn de basis van onze community waarin persoonlijke ontwikkeling voorop staan.

Students Moving Forward is in het bezit van de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Via deze link delen wij de gegevens die betrekking hebben op de ANBI-vereisten.

 

“The NLP Jongerentraining ‘Act of Change’ 
has prepared a platform for hidden treasures within Amsterdam Zuidoost.” ~ Caroline

  • WAT WIJ DOEN
  • HOE HET BEGON
  • HET BESTUUR

Wat wij doen

Students Moving Forward verzorgt trainingen en coaching aan jonge vrouwen en mannen van 15 tot en met 27 jaar. Door middel van verschillende programma’s staan wij heb bij in het bewust worden van en ontwikkelen van persoonlijke kracht en effectiviteit.

Eurdice & Rachel Snip

Vanuit de persoonlijke overtuiging dat de achtergrond van een kind, het opleidingsniveau van de ouders of de financiële middelen van het gezin geen belemmering mogen vormen voor jongeren om zich te ontplooien tot een evenwichtige volwassenen, heb ik in 2009 Stichting Students Moving Forward opgericht. Samen met mijn zus Eurdice geven wij vanaf het begin vorm aan de stichting door het bedenken van de plannen, het stellen van de doelen, het aangaan van partnerschappen, het schrijven van de projectplannen en het werven van donaties.

Dankbaar zijn wij dat er bedrijven, stichtingen en personen zijn die ons door de jaren heen praktisch of financieel ondersteunt hebben.

Rachel: “Mijn hart gaat sneller kloppen als het gaat om de draagkracht of het toekomstperspectief van een jongere. Voldoening haal ik uit het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de draagkracht van een jongere en stapsgewijs vooruitgang kan realiseren in hun ontwikkeling. De afgelopen jaren is het vanaf de eerste dag van de vierdaagse training genieten van de groei die wij bij de jongeren waarnemen en de succesverhalen die zij met ons delen”.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Students Moving Forward bestaat uit 3 leden. Het bestuur ontvangt alleen een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten. Wij zijn transparant, communiceren op een open wijze en denken positief. Het is onze manier om samen effectief aan de slag te gaan. 

 

  • Voorzitter: Tetske van Ossewaarde, Coach, Trainer, Learning & Development Manager and Specialist
  • Secretaris: Rohany Amat, Specialist Effectieve Bedrijfsvoering, Digitalisering en Verandering, Multidimensionaal Persoonlijke Begeleider.
  • Penningmeester: Alberto Boerleider, ondernemer ICT Suite BV, KDV Omi

Onze missie

Wij streven naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiële middelen.

Kom je kennismaken met ons?

Of wil je ontdekken of Act of Change bij je past? Neem dan deel aan onze kennismakingsavond.

Training
Coaching
Netwerken

Masterclass Moving Forward op
10 februari 2020

Tickets