PERSBERICHT: “Nieuw bestuur Student Moving Forward investeert in autonomie”

Amsterdam-Zuidoost, 19 april 2022

Het nieuwbakken bestuur van de stichting Student Moving Forward (SMF) heeft een hernieuwde visie. Investeren in autonomie en maatschappelijk groei, staat hoog op de agenda. SMF organiseert dit jaar de zesde editie van het training- en coachingsprogramma Act of Change in Amsterdam-Zuidoost. Met als focus het vergroten van zelfkennis, persoonlijke effectiviteit en het identificeren van persoonlijke doelen, krijgen deelnemers hiervoor passende tools aangereikt. Gedurende een half jaar worden studenten en young professionals begeleid. Van en met elkaar leren, langdurige vriendschappen sluiten en samen plezier beleven zijn enkele speerpunten van het initiatief, dat in de meivakantie (2 t/m 5 mei) aanvangt.

Impact

De veranderende arbeidsmarkt vraagt om lef, flexibiliteit, authenticiteit en samenwerking tussen innovatieve partijen om jongeren de juiste begeleiding te bieden. De nieuwe bestuursleden bestaande uit voorzitter Rohany Amat (MfN Registermediator, directeur bij STEQ Talentbegeleiding), secretaris Samantha Gooding (Ondernemer Loyal Care Thuiszorg B.V.) en penningmeester Pieter Riley (huidig directeur IT at Qbuzz) dragen hier graag hun steentje aan bij. Het in 2014 gestarte Act of Change heeft tot nu toe negentig studenten en young professionals, met een diverse culturele achtergrond, gefaciliteerd. Tijdens de vier intensieve trainingsdagen, met drie overnachtingen in Limmen, volgen de deelnemers de op maat gemaakte training gebaseerd op Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). De NLP- methodiek is gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. “Het laatste jaar van mijn opleiding was voor mij erg lastig. Ik dacht er dan ook vaak over na om op te geven. Act of Change heeft mij de nodige handvatten gegeven om mezelf te motiveren en uiteindelijk mijn diploma te halen”, vertelt voormalig deelneemster Ngangitie. Act of Change is een korte termijn investering met lange termijn resultaten.

Students Moving Forward

“Wij streven naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een weerbare volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiële middelen”, beaamt SMF-programmamanager Rachel Snip. Kennis is macht is een veelgehoord spreekwoord. “Alleen zien wij dat kennis gericht op het vergroten van weerbaarheid, niet voor iedereen toegankelijk is”, vervolgt zij. Act of Change is voor diegenen die een doel voor ogen hebben en willen werken aan hun persoonlijke groei. “Jongeren kunnen worden gehinderd door sociale- en economische belemmeringen, zoals het gebrek aan (of toegang tot) een netwerk of financiёn”, stelt de stichting. De individuele bijdrage is daarop afgestemd studenten investeren slechts € 75,- en young professionals € 99,-. Act of Change wordt financieel mogelijk gemaakt door NTI NLP, VSB Fonds, Fundatie Santheuvel, Sobbe, CEC, Marc Bike Shop en particuliere donateurs.

——————————

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:

Voor meer informatie over Act of Change kunt u contact opnemen met Students Moving Forward, Rachel Snip, Programmamanager. Dat geldt ook wanneer u meer beeldmateriaal wenst.

Telefoon / mobiel: 0612289962 Website: www.smff.nl
E-mail: info@smff.nl

Foto credits
Bijgeleverde afbeelding kan gebruikt worden bij plaatsing bij dit bericht. De foto is gemaakt door Leandro B. Photograpy. Op deze foto ziet u de Act of Change groep van 2021.

Blijf op de hoogte van aankomende events en ontvang onze gratis brochure!

Blijf op de hoogte van aankomende events en ontvang onze gratis brochure!