Act of Change 2021: 5 Mei tot en met 8 Mei

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Privacyverklaring

Stichting Students Moving Forward is een ambitieuze organisatie die kwaliteitsprogramma’s aanbiedt. Kwaliteit staat voor ons voorop, en omvat onder andere een goede relatie gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Wij werken dan ook in overeenstemming met de relevante wetgeving. Door middel van deze privacyverklaring bevestigen wij wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u en ons inhoudt en hoe wij deze toepassing laten zijn in onze organisatie.

Wij behandelen persoonsgegevens zorgvuldig, dat houdt in:

 • dat ons beleid ten aanzien van persoonsgegevens voldoet aan de AVG.
 • dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die relevant zijn.
 • dat wij persoonsgegevens goed beveiligen.
 • dat wij te allen tijde vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.
 • dat persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe die zijn afgestaan worden gebruikt.
 • dat wij geen persoonsgegevens met derden delen zonder toestemming van de degene om wie het gaat, tenzij de wet ons daartoe verplicht.
 • dat wij de noodzakelijke maatregelen nemen om misbruik, verlies of ongeoorloofd toegang door derden tegen te gaan.

Wanneer zich, ondanks de maatregelen, toch een datalek voordoet, dan meldt Stichting Students Moving Forward dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeert de belanghebbende.

Relevante gegevens

Voor de trainingen maakt Stichting Students Moving Forward alleen gebruik van:

 • de naam en het e-mailadres, voor communicatie in verband met de afgesproken training.
 • het woonadres om materialen ten behoeve van de geplande training op te sturen.
 • informatie over de school/opleiding die een kandidaat bezoekt/volgt, om het niveau van de kandidaat te kunnen bepalen om vast te stellen of er extra begeleiding tijdens het programma noodzakelijk zal zijn.
 • medische informatie om vast te stellen of de kandidaat geen risico’s loopt bij outdoor trainingen.

Rechten van de betrokkene

Personen die persoonsgegevens hebben afgestaan aan Stichting Moving Student Forward hebben de volgende rechten:

 • inzien van eigen gegevens.
 • eigen gegevens laten corrigeren of verwijderen.

Contact

info@smff.nl

Klachten

Betrokkenen hebben het recht om een klacht met betrekking tot privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Training
Coaching
Netwerken