Voor organisaties

Aanbod voor organisaties

Al onze trainingen bieden wij incompany aan. 

Wil je een Act of Change mogelijk maken? Heb je specifieke leerwensen en -doelen? Dan stellen we op maat een programma samen. 

Onze ervaren projectmanagers en trainers kunnen jou een volledig en passend programma leveren. Wij kunnen putten uit onze ruime ervaring, verschillende methoden en mogelijkheden.

Onze focus is gericht op hoe de deelnemer het geleerde kan toepassen in de dagelijkse leef- en leeromgeving. De deelnemers ontwikkelen zo de vaardigheden die nodig zijn om zich staande te houden in de arbeidsmarkt. 

Thema's

Ons aanbod is maatwerk. Samen met jou stellen wij de wensen en doelen vast. Alleen zo kunnen wij het programma tot een succes te maken. 

Meer weten?

Wil je weten wat Students Moving Forward voor jouw organisatie kan doen? Neem dan contact op met Rachel. Wij gaan graag met jou in gesprek over het vormgeven van een passende samenwerking.

Ervaring van een recente opdrachtgever
Lees verder
De workshop van Rachel Snip aan onze groep dames ging enorm goed. De dames hebben enorm veel van genoten en geleerd. Vooral doordat Rachel het had over NLP, waar enkele dames interesse hebben getoont. Ik vond Rachel een fijne workshop docente; heeft een goede balans tussen geven van informatie en activeren van deelnemers om de informatie toe te passen bij de opdrachten. Ook heeft ze een goed gevoel van humor en weet goed een verhaal te vertellen, waar je als student jezelf in terug ziet (relevantie). Geen minuut is saai of langdradig, door de juiste balans en lijn in haar workshop. Plus als docente toont ze interesse in de verhalen van de dames, en hen die het nodig hebben geeft zij extra aandacht om hen op weg te helpen. Verder geeft ze de dames de ruimte om open/gevoelig te zijn zonder hun te beoordelen, dit geeft echt een fijne en veilige sfeer binnen haar workshop.

Theory of Change van het trainings- en coachingsprogramma
Act of Change

Onder begeleiding van de VSB IMPACT BOOSTCAMP hebben wij onderzocht hoe in ons werk verandering plaatsvindt. Deze kijk op verandering hebben we beschreven in onze Theory of Change. Stap voor stap geven wij weer hoe wij geloven dat jongeren volledig tot bloei kunnen komen.

Maatschappelijk probleem

Volwaardig meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Jongeren die opgroeien in een huishouden met een sociale, financiële of culturele achterstand, groeien vaak op in een omgeving waarin van hen wordt verwacht dat zij slagen of beter presteren dan het gezin van herkomst. Dit terwijl zij vanwege hun lagere sociaal-economische status gemiddeld vaker een lager schooladvies krijgen. Het ontbreekt deze jongeren aan skills, directe rolmodellen en een netwerk die helpend kunnen zijn bij het ontstijgen van de oorspronkelijke sociaal- economische status. Vaak zijn zij relatief eenzaam in hun school- en arbeidsloopbaan. De jongeren begeven zich daarentegen in een samenleving waarin zij regelmatig vooroordelen en discriminatie in het onderwijs en de werkvloer ervaren, niet zelden vanwege hun diverse afkomst. Meestal betreft het discriminatie op basis van opleidingsniveau, het land van herkomst van hun (groot)ouders, het geloof, hun kleding en/of uiterlijk, en huidskleur.

Deze factoren zijn van grote invloed op het zelfvertrouwen, zelfbeeld en het ambitieniveau en kunnen een negatieve invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van deze jongeren. Vaak komen deze jongeren uit wijken zoals Amsterdam Zuidoost. Een van de kwetsbare groep met voldoende potentieel die het verdient om gezien te worden.

Doelgroep

Studenten en young professionals tussen 18 en 27 jaar uit een omgeving met een sociale, economische of culturele achterstand die de weerbaarheid willen vergroten en persoonlijk succes in eigen handen willen nemen. Weerbaarheid kan gezien worden als de optelsom van de volgende drie begrippen.

 • Veerkracht ontstaat wanneer je in staat bent te adequaat te reageren op uitdagende situaties zoals tegenslag en teleurstelling. De mate waarin je in staat bent om met deze situaties om te gaan bepaalt jouw veerkracht.
 • Zelfvertrouwen gaat over de mate waarin je in staat bent vanuit jezelf keuzes te maken. Weinig zelfvertrouwen kan leiden tot faalangst, perfectionisme en keuzestress.
 • Assertiviteit heeft te maken met de vaardigheid om eigen wensen, gedachten en gevoelens naar anderen goed te kunnen verwoorden. Een assertief persoon doet dit vanuit zichzelf, heeft grip op zijn emoties en houdt rekening met de ander.

Activiteiten

Act of Change biedt studenten en young professionals een veilige plek om zichzelf beter te leren kennen en meer inzicht te krijgen in de manier waarop zij dingen doen. Inzicht in die veelal onbewuste patronen is vaak al voldoende om een verandering op gang te brengen. Om dit te realiseren bieden wij:

 • Een 4-daagse intensieve NLP training voor jongeren met overnachting.
 • Opvolgende supervisie van 6 maanden d.m.v. groepsbijeenkomsten.
 • 1-op-1 coaching op maat (voor wie dat nodig heeft).

   

2021

 • De deelnemers waarderen de vierdaagse training met een 9.4.
 • Het programma scoort een 9,2!
 • 95% van de deelnemers geeft na afloop van het programma aan dat zij een positieve verandering ervaren op gebied van zelfvertrouwen, communicatie, zelfsturing, contact met volwassenen, contact met leeftijdsgenoten, grenzen stellen, het zien en benutten van mogelijkheden en hulpbronnen.

Resultaten

 • Deelnemers zetten stappen in het behalen van hun persoonlijke doelen.

 

Korte termijn/directe veranderingen

 • Jongeren geloven dat zij het kunnen en weten welke stappen zij kunnen zetten om bij hun doelen te komen. Zij kunnen beschikken over nieuwe kennis, skills en inzichten rondom effectief communiceren en het doorbreken van belemmerende (gedachten)patronen.

Middellange termijn

 • Jongeren hebben meer keuzemogelijkheden en een breder netwerk om te groeien – en benutten die ook.

Lange termijn

 • Jongeren hebben meer zelfvertrouwen en pakken zelf de regie – waardoor zij weerbaarder zijn en naar eigen vermogen meedoen aan de samenleving.

Persoonlijke impact

 • Jongeren hebben het gevoel dat zij het stuur van hun leven in handen hebben en in staat zijn om persoonlijke doelen te realiseren.

Maatschappelijke impact

 • Toename persoonlijke weerbaarheid 
 • Toename maatschappelijke participatie (in de vorm van (vrijwilligers)werk, afronden of studie).

Onze partners

Blijf op de hoogte van aankomende events en ontvang onze gratis brochure!

Blijf op de hoogte van aankomende events en ontvang onze gratis brochure!